پرش به محتوا
خانه » موریل

موریل

شکوه چندصدایی (گفت‌وگوی جمعی درباره‌ی «درام چندپیرنگی» در سینما)

تغییر دوران و حرکت جامعه به سمت متکثر و چندملیتی شدن، باعث پیدا شدن سر و کله‌ی درام‌های چند پیرنگی در سینما می‌شود و از این لحاظ «نشویل» رابرت آلتمن نمونه‌ای کلیدی است. «نشویل» فیلم آمریکای دیوانه‌ی بعد از ویتنام است. آمریکایی که دیگر نمی‌تواند به سبک سابق قصه تعریف کند یا خودش را به دیگری عرضه کند.

دیداری با ویم وندرس در سفرهای جوانی‌اش

سفرهای وندرسی با آلیس در شهرها آغاز می‌شوند. سفر وندرسی نوعی از سفر است که نظیر آن را در تاریخ سینمای سفر، در تاریخ سفر در سینما، به‌سختی می‌توان یافت. پروژه‌ی فکری و سینماییِ وندرس، دست‌کم در طول دو دهه، از ابتدای هفتاد تا ابتدای نود، در همین سفرهاست که پخته می‌شود و تداوم پیدا می‌کند.